Deze voorwaarden van Wii-unlock.nl zijn het laatst aangepast op 15 februari 2016

Wii-unlock.nl besteed uiterste zorg aan de samenstelling en de inhoud van de website. Toch kan Wii-unlock.nl niet garanderen dat de inhoud en de software up-to-date is en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud dan wel directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen enkel geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van Wii-unlock.nl.

Voorwaarden
1. Links met aanbiedingen van andere websites vallen onder de disclaimer en/of algemene voorwaarden van die website. Wii-unlock.nl kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.
2. Wii-unlock.nl behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde aan te passen of anderszins te wijzigen.
3. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van mogelijke typ- en grammaticale fouten.
4. Het bezoeken van Wii-unlock.nl betekent automatisch dat je deze voorwaarden en de disclaimer hebt gelezen en goedgekeurd en hiermee akkoord bent gegaan.
5. Wii-unlock.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aangebracht aan je Nindendo Wii, noch voor schade, in welke vorm dan ook, aangebracht aan of door derde partijen.
6. Voor het achterlaten van gegevens van onze nieuwsbrief en contactverzoeken is ons privacybeleid van toepassing.
7. Het downloaden van software betekent automatisch dat je deze disclaimer hebt gelezen en goedgekeurd en hiermee akkoord bent gegaan.
8. De software die wij aanbieden is freeware.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor de software, daar deze freeware is.
10. De software wordt niet dagelijks nagekeken of deze werken. Dus het kan voorkomen dat je een hack download die niet meer werkt.
11. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de software.
12. Wii-unlock.nl behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde aan te passen of anderszins te wijzigen.

© 2010-2016 Wii-unlock.nl.